برچسب: گریس

placeholder

گریس

گریس چیست؟ گریس یک فرآورده نیمه سیال تا جامد می باشد که از توضیع تغلیظ کننده جامد در روانکار مایع…
گریس